Andmete kasutamine

Kasutuseesmärgid

Toidu koostise andmebaas sisaldab andmeid Eesti enamlevinumate toitude energia ja toitainete sisalduse kohta. Andmebaas ei kajasta toidus sisalduvate saaste- ja lisaainete andmeid. Teeme kõik endast oleneva, et andmebaasis esitatav informatsioon oleks korrektne ja ajakohane. Siiski ei saa Tervise Arengu Instituut võtta vastutust teiste riikide toidu koostise andmebaasidest kogutud andmete täpsuse, järjepidevuse ja täielikkuse ega Eestis kogutud andmete tegelikkusele vastavuse eest. Tervise Arengu Instituut ei võta vastutust andmebaasi andmete kasutamise eest, sh teistel veebilehtedel ja/või tarkvaralahendustes.

 

Kasutustingimused

Tervise Arengu Instituut esitleb andmeid kodulehel tka.nutridata.ee tasuta kasutamiseks. Andmebaasi andmete kasutamiseks tootepakendite märgistusel, sealhulgas toitaineliste väidete/võrdluste esitamiseks soovitame eelnevalt konsulteerida andmebaasi halduriga. Samuti soovitame pöörduda andmebaasi halduri poole teiste andmeid või nende kasutamist puudutavate küsimuste korral.

Kõiki andmeid kodulehel tka.nutridata.ee kaitsevad Eestis kehtivad seadused intellektuaalse omandi kohta ja EC Direktiiv 2001/29 ja WIPO autoriõiguste leping. Andmebaasi andmeid ja tekste tka.nutridata.ee veebilehel ei tohi kopeerida ega muul moel taasesitada elektroonsel või mehaanilisel meetodil, kaasa arvatud fotokoopiate tegemine, lindistamine või mõni muu andmesalvestamise meetod, kui pole selgelt viidatud andmete originaalallikale.

Soovituslik täispikk viide:
Tervise Arengu Instituut
NutriData toidu koostise andmebaas, versioon 8.
2018.
Veebileht: tka.nutridata.ee

Lühiviide:
©NutriData toidu koostise andmebaas, versioon 8.0, tka.nutridata.ee 2018.

NB! Uue toidu koostise andmebaasi versiooni avalikustamisel muutuvad ka andmebaasi versiooni number ja -aasta andmebaasi viidetes.