Andmete kasutamine

Kasutuseesmärgid

Andmebaas sisaldab andmeid Eesti enamlevinumate toitude energia ja toitainete sisalduse kohta. Toitaine antud andmebaasi kontekstis tähendab toidus sisalduvat toitvat ühendit. Andmebaas ei kajasta toidus sisalduvate saaste- ja lisaainete andmeid.
Teeme kõik endast oleneva, et andmebaasis esitatav informatsioon oleks korrektne ja ajakohane.
Tervise Arengu Instituut ei vastuta teiste riikide toidu koostise andmebaasidest kogutud andmete täpsuse, järjepidevuse ja täielikkuse eest, ega Eestis kogutud andmete tegelikkusele vastavuse eest. Tervise Arengu Instituut ei võta vastutust esitatud andmete eest, ega nende kasutamise eest, k.a. tarkvaralahendustes ja teiste veebilehtede linkides.

Kasutustingimused

Tervise Arengu Instituut esitleb andmeid kodulehel www.nutridata.ee tasuta kasutamiseks.
Andmebaasi andmete kasutamiseks tootepakendite märgistusel, sealhulgas toitaineliste väidete/võrdluste esitamiseks, soovitame eelnevalt konsulteerida andmebaasi halduriga: ann.joeleht@tai.ee. Andmeid või nende kasutamist puudutavate küsimuste korral palume samuti pöörduda andmebaasi halduri poole.
Kõiki andmeid kodulehel www.nutridata.ee kaitsevad Eestis kehtivad seadused intellektuaalse omandi kohta ja EC Direktiiv 2001/29 ja WIPO autoriõiguste leping. Andmeid ja tekste kodulehelt www.nutridata.ee ei tohi kopeerida ega muul moel taasesitada elektroonsel või mehaanilisel meetodil, kaasaarvatud fotokoopiate tegemine, lindistamine või mõni muu andmesalvestamise meetod, kui pole selgelt viidatud andmete originaalallikale. Soovituslik täispikk viide:
Pitsi, T., Kambek, L., Jõeleht, A.
NutriData toidu koostise andmebaas, väljaanne 6.
Tervise Arengu Instituut. 2014.
Veebileht: www.nutridata.ee

Lühiviide:
©NutriData toidu koostise andmebaas, versioon 6.0, www.nutridata.ee, 2014.

Toidu koostise andmebaasi viite väljaande number ja aasta muutuvad kui avaldatakse uus toidu koostise andmebaasi versioon.