Avaleht

NutriData tõenduspõhine Eesti toidu koostise andmebaas

Mis see on?
- sisaldab andmeid ligi 2700 Eestis enamtarbitava toidu koostise kohta
- sisaldab andmeid 59 toitaine kohta
- andmed väljendavad toitude koostise keskmiseid väärtuseid
- andmebaas vastab rahvusvahelistele nõuetele ja soovitustele (Schlotke et al, 1999)
- andmebaasi haldab Tervise Arengu Instituut

NutriData andmebaas, versioon 6, juuni 2014

Toidu koostise andmebaas sisaldab keskmiseid andmeid Eestis enamlevinud toitude energia ja toitainete sisalduse kohta. Andmebaasi kaasatud toitained on valitud vastavalt Eestis esinevate toitumisega seotud terviseprobleemidele, andmete kättesaadavusele, analüüside teostamise võimalusele ja riiklikele märgistusnõuetele. Uute andmete otsimine ja olemasolevate andmete uuendamine toimub järjepidevalt. Igal aastal avalikustatakse andmebaasi uus versioon.

Andmebaasi teostamisel võeti aluseks Eurofoods projekti ja EuroFIR võrgustiku juhised.
Andmebaas loodi südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia vahenditest.

Andmebaasi lühiviide:
©NutriData toidu koostise andmebaas, versioon 6.0, www.nutridata.ee, 2014.

Taust

Tervise Arengu Instituudi loodud tõenduspõhine toidu koostise andmebaas sai alguse 1990ndate alguses Soome Terviseinstituudist hangitud Micronutrica menüüde analüüsimise programmist. Aastate vältel täiendati Micronutrica toitude nimekirja kohalike toitude andmetega. 2009. aastal struktureeriti andmebaas ümber vastavalt Eurofoods nõuetele ning alustati andmete uuendamist. Täpsemat informatsiooni toidu koostise andmebaasis läbi viidud uuenduste kohta leiab siit.

Toidu koostise andmed on kogutud erinevatest kirjandusallikatest, rahvusvahelistest toidu koostise andmebaasidest, toidutööstuse esindajatelt ja otsese analüüsimise teel. Andmebaasi kvaliteedi tõstmiseks on vajalik analüütiliselt määratud andmete osakaalu suurendamine, seega on Tervise Arengu Instituudil iga-aastaselt plaanis teostada analüütilisi projekte kohalike toiduainete koostise määramiseks. Esimene sellealane projekt viidi läbi aastal 2008.SudameStrateegia