Avaleht

 

NutriData tõenduspõhine Eesti toidu koostise andmebaas, versioon 8, mai 2018

NutriData toidu koostise andmebaas sisaldab andmeid rohkem kui 3300 Eestis enamtarbitava toidu keskmise toitainelise koostise kohta. Iga toiduprofiil sisaldab andmeid maksimaalselt 60 toitaine kohta.

NutriData toidu koostise andmebaasi andmeid kasutatakse riikliku toitumispoliitika elluviimisel, toidutööstuse esindajate poolt toidutoodete toitainelise koostise arvutamisel ning teadusasutuste poolt teadustööde läbiviimise eesmärgil. Igapäevaselt leiavad andmebaasi andmed kasutamist ka NutriData toitumisprogrammis.

 

Andmed

Toidu koostise andmed on kogutud valdavalt Põhjamaade ja teiste riikide toidu koostise andmebaasidest ja toidutööstusest. Paljud toitaineväärtused on saadud retseptiarvutuse teel ning läbi on viidud mitmeid toidu koostise analüüse. Uute andmete otsimine ja olemasolevate andmete uuendamine toimub järjepidevalt. Täpsemat informatsiooni toidu koostise andmebaasis läbi viidud uuenduste kohta leiab siit.

2014. aastal loodi andmebaasi kõrvale NutriData andmesisestusplatvorm, mis võimaldab soovijatel hallata toidu koostise andmeid, teostada retseptiarvutust ning soovitada uusi toite NutriData andmebaasi. Platvorm on mõeldud kasutamiseks eelkõige toidutööstuse esindajatele ja teadusasutustele.

 

Taust

Tervise Arengu Instituudi loodud tõenduspõhine toidu koostise andmebaas sai alguse 1990ndate alguses Soome Terviseinstituudist hangitud Micronutrica menüüde analüüsimise programmist. Aastate vältel täiendati Micronutrica toitude nimekirja kohalike toitude andmetega. 2009. aastal struktureeriti andmebaas ümber vastavalt Eurofoods nõuetele ning alustati andmete uuendamist. Toidu koostise andmebaasi praegusel kujul üles ehitamiseks võeti aluseks EuroFIR (European Food Information Resource) võrgustiku juhised.

 

Viitamine

Enne andmebaasi andmete kasutamist palume tutvuda ka andmete kasutustingimustega ning andmebaasis kasutusel olevate mõistete ja definitsioonidega.

 

Andmebaasi soovituslik täispikk viide:

NutriData toidu koostise andmebaas, versioon 8.

Tervise Arengu Instituut. 2018

Veebileht: tka.nutridata.ee

 

Andmebaasi lühiviide:

©NutriData toidu koostise andmebaas, versioon 8.0, tka.nutridata.ee, 2018.