Способ
id Название способа Тип способа
1 Toitaine puudub Estimated according to logical deduction
2 Publitseeritud andmed muu riigi toiduainete kohta imputed/estimated, generic
3 Analüüsi tulemus, mida ei ole publitseeritud (välismaise päritoluga toidud) Analytical, generic
4 Arvutatud seotud toitainete baasil Summation from constituent components
5 Arvutatud publitseeritud või tootja andmete põhjal calculated, generic
6 Andmete esitamisel on kasutatud '<' - märki imputed/estimated, generic
7 Sarnase toiduaine andmed Imputed/estimated from related food
8 Selle toitaine sisaldus on väga väike (jälg) calculated, generic
9 Andmed puuduvad Method type not known
10 Publitseeritud umbkaudsed andmed imputed/estimated, generic
11 Arvutatud süsteemi poolt toidu pakendil kirjas olnud koostiskomponentide põhjal (KTK-ta) Aggregated from contributing food items
12 Andmed pakendilt, kodulehelt ja tootjalt imputed/estimated, generic
13 Arvutatud sarnase toiduaine andmete põhjal, kindla kalkulatsiooni alusel Calculated from related food
14 Arvutatud süsteemi poolt toiduaine valmistamise retsepti põhjal (KTK-ga) Calculated as recipe
15 Arvutatud toidu valmistamise retsepti põhjal Calculated as recipe
16 Arvutatud konversioonitegureid kasutades Calculations including conversion factors
18 Publitseeritud andmed (Eesti päritolu toiduainete kohta) imputed/estimated, generic
19 Hinnanguliselt määratud sarnase toiduaine andmete põhjal Imputed/estimated from related food
20 Keskmistatud väärtus kahe või enama toiduaine põhjal calculated, generic
23 Arvutatud toitaine profiili põhjal sarnases toidus Calculated on component profile
24 Laborianalüüside tulemused Analytical, generic
26 Acid detergent method (ADF) Analytical result(s)
27 Acid detergent method [Clancy modification] Analytical result(s)
28 Acid hydrolysis; extraction Analytical result(s)
29 Air drying at 100-105° Analytical result(s)
30 Air drying at 130° Analytical result(s)
31 Air drying at 70° Analytical result(s)
32 Alkali treatment; enzymatic hydrolysis Analytical result(s)
33 Alkaline distillation Analytical result(s)
34 Alkaline hydrolysis; extraction Analytical result(s)
35 Atomic absorption spectroscopy (AAS) Analytical result(s)
36 Atomic absorption spectroscopy (AAS), flame Analytical result(s)
37 Atomic absorption spectroscopy (AAS), flameless Analytical result(s)
38 Atomic absorption spectroscopy (AAS), graphite oven Analytical result(s)
39 Atomic absorption spectroscopy (AAS), hydride Analytical result(s)
40 Automated amino acid analysis Analytical result(s)
41 Babcock, modified Analytical result(s)
42 Bioassay Analytical result(s)
43 Biuret reaction Analytical result(s)
44 Bomb calorimetry, adiabatic Analytical result(s)
45 Bomb calorimetry, ballistic Analytical result(s)
46 Calculated by difference Analytical result(s)
47 Calculated by summation Analytical result(s)
48 Calculated, Atwater factors, available carbohydrate Analytical result(s)
49 Calculated, Atwater factors, total carbohydrate Analytical result(s)
50 Calculated, CODEX labelling factors, total kJ Analytical result(s)
51 Calculated, CODEX labelling factors, total kcal Analytical result(s)
52 Calculated, kJ factors, available carbohydrate Analytical result(s)
53 Carpenter method Analytical result(s)
54 Colorimetry Analytical result(s)
55 Colorimetry with GLC Analytical result(s)
56 Column chromatography Analytical result(s)
57 Continuous extraction Analytical result(s)
58 Dean & Stark distillation Analytical result(s)
59 Dry ashing Analytical result(s)
60 Dye binding Analytical result(s)
61 Englyst method Analytical result(s)
62 Enzymatic hydrolysis Analytical result(s)
63 Flame photometry Analytical result(s)
64 Fluorimetry Analytical result(s)
65 Folch extraction Analytical result(s)
66 Folin's reagent Analytical result(s)
67 Formol titration Analytical result(s)
68 Freeze drying Analytical result(s)
69 GLC Analytical result(s)
70 GLC, capillary Analytical result(s)
71 GLC, packed column Analytical result(s)
72 Gas solid chromatography (GSC) Analytical result(s)
73 Glucose oxidase Analytical result(s)
74 Gravimetric method Analytical result(s)
75 Gravimetric method (AOAC) Analytical result(s)
76 Gravimetric method (Hellendoorn) Analytical result(s)
77 HPLC Analytical result(s)
78 HPLC, normal phase Analytical result(s)
79 HPLC, reverse phase Analytical result(s)
80 IR absorption Analytical result(s)
81 Immunoassay Analytical result(s)
82 Inductively coupled plasma optical emission spectrophotometry (ICPOES) Analytical result(s)
83 Ion specific electrode analysis Analytical result(s)
84 Ion-exchange chromatography Analytical result(s)
85 Karl Fischer method Analytical result(s)
86 Kjeldahl method Analytical result(s)
87 Method Name not known Analytical result(s)
88 Microbiological assay Analytical result(s)
89 Microdistillation Analytical result(s)
90 Microwave drying Analytical result(s)
91 Mixed solvent extraction Analytical result(s)
92 NMR Analytical result(s)
93 Near infra-red reflectance (NIR) Analytical result(s)
94 Neutral detergent method Analytical result(s)
95 Optical rotation Analytical result(s)
96 Polarimetry Analytical result(s)
97 Protein from amino acid nitrogen Analytical result(s)
98 Protein from protein nitrogen Analytical result(s)
99 Protein from total nitrogen Analytical result(s)
100 Radio-isotopic dilution Analytical result(s)
101 Radio-protein binding assay Analytical result(s)
102 Radiochemical assay Analytical result(s)
103 Radioimmunoassay Analytical result(s)
104 Radiometric microbiological assay Analytical result(s)
105 Reductiometric method Analytical result(s)
106 Röse-Gottlieb method Analytical result(s)
107 Schmid-Bondzynski-Ratzlaff method Analytical result(s)
108 Schoorl method Analytical result(s)
109 Southgate method Analytical result(s)
110 Soxhlet extraction Analytical result(s)
111 Spectrophotometry Analytical result(s)
112 Titrimetry Analytical result(s)
113 Total sugar method Analytical result(s)
114 Vacuum drying at 60° Analytical result(s)
115 Weibuhl Stoldt method Analytical result(s)
116 Wenlock modification Analytical result(s)
117 Werner Schmidt method Analytical result(s)
118 X-ray fluorescence (XRF) Analytical result(s)
119 Hinnanguliselt määratud koostisainete põhjal imputed/estimated, generic
120 Hinnanguliselt määratud teiste toitainete põhjal imputed/estimated, generic