Meetod
id Meetodi nimi Meetodi tüüp
1 Toitaine puudub Estimated according to logical deduction
2 Publitseeritud andmed muu riigi toiduainete kohta Koostatud/hinnanguliselt määratud, üldine
3 Analüüsi tulemus, mida ei ole publitseeritud (välismaise päritoluga toidud) Analüütiline, üldine
4 Arvutatud seotud toitainete baasil Koostisesse kuuluvate komponentide summeerimine
5 Arvutatud publitseeritud või tootja andmete põhjal Arvestuslik, üldine
6 Andmete esitamisel on kasutatud '<' - märki Koostatud/hinnanguliselt määratud, üldine
7 Sarnase toiduaine andmed Koostatud/hinnanguliselt määratud sarnase toidu alusel
8 Selle toitaine sisaldus on väga väike (jälg) Arvestuslik, üldine
9 Andmed puuduvad Meetodi liik ei ole teada
10 Publitseeritud umbkaudsed andmed Koostatud/hinnanguliselt määratud, üldine
11 Arvutatud süsteemi poolt toidu pakendil kirjas olnud koostiskomponentide põhjal (KTK-ta) Arvutuslik, agregeeritud toit
12 Andmed pakendilt, kodulehelt ja tootjalt Koostatud/hinnanguliselt määratud, üldine
13 Arvutatud sarnase toiduaine andmete põhjal, kindla kalkulatsiooni alusel Arvutatud sarnase toidu alusel
14 Arvutatud süsteemi poolt toiduaine valmistamise retsepti põhjal (KTK-ga) Arvutuslik, retsept
15 Arvutatud toidu valmistamise retsepti põhjal Arvutuslik, retsept
16 Arvutatud konversioonitegureid kasutades Arvutatud konverteerimisfaktoritega
18 Publitseeritud andmed (Eesti päritolu toiduainete kohta) Koostatud/hinnanguliselt määratud, üldine
19 Hinnanguliselt määratud sarnase toiduaine andmete põhjal Koostatud/hinnanguliselt määratud sarnase toidu alusel
20 Keskmistatud väärtus kahe või enama toiduaine põhjal Arvestuslik, üldine
23 Arvutatud toitaine profiili põhjal sarnases toidus Arvutuslik, põhinedes komponendi profiilil
24 Laborianalüüside tulemused Analüütiline, üldine
26 Acid detergent method (ADF) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
27 Acid detergent method [Clancy modification] Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
28 Acid hydrolysis; extraction Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
29 Air drying at 100-105° Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
30 Air drying at 130° Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
31 Air drying at 70° Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
32 Alkali treatment; enzymatic hydrolysis Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
33 Alkaline distillation Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
34 Alkaline hydrolysis; extraction Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
35 Atomic absorption spectroscopy (AAS) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
36 Atomic absorption spectroscopy (AAS), flame Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
37 Atomic absorption spectroscopy (AAS), flameless Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
38 Atomic absorption spectroscopy (AAS), graphite oven Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
39 Atomic absorption spectroscopy (AAS), hydride Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
40 Automated amino acid analysis Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
41 Babcock, modified Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
42 Bioassay Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
43 Biuret reaction Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
44 Bomb calorimetry, adiabatic Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
45 Bomb calorimetry, ballistic Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
46 Calculated by difference Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
47 Calculated by summation Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
48 Calculated, Atwater factors, available carbohydrate Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
49 Calculated, Atwater factors, total carbohydrate Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
50 Calculated, CODEX labelling factors, total kJ Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
51 Calculated, CODEX labelling factors, total kcal Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
52 Calculated, kJ factors, available carbohydrate Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
53 Carpenter method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
54 Colorimetry Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
55 Colorimetry with GLC Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
56 Column chromatography Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
57 Continuous extraction Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
58 Dean & Stark distillation Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
59 Dry ashing Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
60 Dye binding Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
61 Englyst method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
62 Enzymatic hydrolysis Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
63 Flame photometry Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
64 Fluorimetry Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
65 Folch extraction Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
66 Folin's reagent Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
67 Formol titration Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
68 Freeze drying Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
69 GLC Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
70 GLC, capillary Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
71 GLC, packed column Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
72 Gas solid chromatography (GSC) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
73 Glucose oxidase Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
74 Gravimetric method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
75 Gravimetric method (AOAC) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
76 Gravimetric method (Hellendoorn) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
77 HPLC Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
78 HPLC, normal phase Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
79 HPLC, reverse phase Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
80 IR absorption Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
81 Immunoassay Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
82 Inductively coupled plasma optical emission spectrophotometry (ICPOES) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
83 Ion specific electrode analysis Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
84 Ion-exchange chromatography Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
85 Karl Fischer method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
86 Kjeldahl method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
87 Method Name not known Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
88 Microbiological assay Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
89 Microdistillation Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
90 Microwave drying Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
91 Mixed solvent extraction Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
92 NMR Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
93 Near infra-red reflectance (NIR) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
94 Neutral detergent method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
95 Optical rotation Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
96 Polarimetry Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
97 Protein from amino acid nitrogen Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
98 Protein from protein nitrogen Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
99 Protein from total nitrogen Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
100 Radio-isotopic dilution Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
101 Radio-protein binding assay Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
102 Radiochemical assay Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
103 Radioimmunoassay Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
104 Radiometric microbiological assay Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
105 Reductiometric method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
106 Röse-Gottlieb method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
107 Schmid-Bondzynski-Ratzlaff method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
108 Schoorl method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
109 Southgate method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
110 Soxhlet extraction Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
111 Spectrophotometry Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
112 Titrimetry Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
113 Total sugar method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
114 Vacuum drying at 60° Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
115 Weibuhl Stoldt method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
116 Wenlock modification Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
117 Werner Schmidt method Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
118 X-ray fluorescence (XRF) Analüütiline(-sed) tulemus(sed)
119 Hinnanguliselt määratud koostisainete põhjal Koostatud/hinnanguliselt määratud, üldine
120 Hinnanguliselt määratud teiste toitainete põhjal Koostatud/hinnanguliselt määratud, üldine